Under udvikling!

Vision

Metoder

Værdier

Drivkrafterne bag

Hos drivkraften arbejder vi ud fra en anerkendende og narrativ tilgang og fokuserer på at bringe borgernes resurser i spil. For drivkraften er engagement, troværdighed og kærlighed grundlæggende.

Målet er at sætte gode konstruktive processer i gang gennem vores pædagogiske arbejde. Vi arbejder med at udvikle individuelle håb og drømme til en drivkraft som kan skabe nye muligheder.

KONTAKT: 25656535

desoya